Lenyűgöz a növények szépsége

(És cookiekat használunk: Részletek)

Termékek Menü

ÁSZF

Az Általános Szerződési Feltételek letöltése PDF-ben:  aszf

A panaszfelvételi jegyzőkönyv letöltése:  panasz_jegyzokonyv panasz_jegyzokonyv

 

Babi Alkotóközpont Kft. által üzemeltetett Növénysuli (továbbiakban: Növénysuli) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) (érvényesség kezdete: 2018.03.01.)

 


Az ÁSZF tartalma

 

A Növénysuli adatai

Fogalmak

Jogszabályok

Szerződés létrejötte

ÁSZF hatálya, módosítása

Szerzői jogok

A szerződés nyelve, formája

A webáruház használata

Adatbeviteli hibák javítása

Rendelés feldolgozása

Szállítás és fizetés

Teljesítési határidő, tulajdonjog

Árak, eljárás hibás ár esetén

Panaszügyintézés, jogérvényesítés

Adatkezelés

Garancia és visszaküldés (elállás), szavatosság

Vis maior, a szerződés megszűnése

 


Bevezetés

 

A Növénysuliban Ön megtanulhat a saját életstílusához passzoló növénykiültetéseket tervezni. Ezáltal hosszútávon képes lesz fejleszteni kertjét, úgy, hogy közben nagyszerűen szórakozik. Óráinkon a művészetoktatás legkorszerűbb módszereit alkalmazzuk, így Ön könnyedén, játékosan, kikapcsolódás közben tanulhat. Az általunk forgalmazott további termékek a tervezésben segítik Önt.

 


A Növénysuli (eladó, vállalkozás, szolgáltató, Babi Alkotóközpont Kft.) adatai

 

A webáruház neve: Növénysuli

A webáruház weboldala: www.novenysuli.hu

A Növénysulit üzemeltető cég neve: Babi Alkotóközpont Kft.

Ügyvezető: Dr. Oláh András Béla

Székhely és levelezési cím: 3213 Atkár, Fő út 57.

E-mail: iroda@novenysuli.hu (munkatársaknak, partnereknek, médiával kapcsolatban)

E-mail: info@novenysuli.hu (általános, termékekkel és vásárlással kapcsolatos kérdések)

Telefon: + 36 30/3038050

Bankszámlaszám: 11739030-21397145-00000000 OTP Bank

Cégjegyzékszám: 10 09 036056

Bejegyző: Egri Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 25817645-2-10


Fogalmak

 

Felek: Eladó és Vásárló együttesen

Vállalkozás/Eladó/Szolgáltató: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy (továbbiakban: Növénysuli)

Ön/Vásárló/Ügyfél/(Fogyasztó): a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy)

Honlap/Webáruház: www.novenysuli.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül

Szerződés: Eladó és Vásárló között a www.novenysuli.hu webáruház és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében, szerződés megkötése érdekében, szerződési nyilatkozat megtételére. (Pl. levél, telefon, e-mail stb.)

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék (a közgazdaságtan termékfogalmával összhangban): a Növénysuli által forgalmazott ingó dolog vagy szolgáltatás mely a Szerződés tárgyát képezi

Jótállás/Garancia: A Fogyasztó és a Növénysuli között kötött szerződések esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti,

a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

 


Jogszabályok

 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Magyarországon érvényes, kötelező érvényű törvények, jogszabályok, rendeletek vonatkoznak, különösen az alábbiak:

 

1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról.

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 222. § (1) 226. § (1)

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

 


Szerződés létrejötte

 

A szerződés az Ön által tett ajánlatnak (megrendelésnek) a Növénysuli által történő elfogadásával (visszaigazolásával) jön létre.

 


ÁSZF hatálya, módosítása

 

Megrendelése során Ön az ÁSZF elfogadásával (a checkbox bepipálásával) jelen szerződést elfogadja és önmagára nézve kötelező érvényűnek ismeri el. Az Ön felelőssége, hogy a megrendelés leadása előtt megismerje jelen ÁSZF tartalmát. Jelen ÁSZF tartalma a megrendelés visszaigazolásától számítva érvényes a Felekre.

Jelen ÁSZF egyes kikötései a www.novenysuli.hu webáruház minden Felhasználójára érvényesek, szerződés létrejötte nélkül is. Ilyenek különösen: a szerzői jogokkal kapcsolatos kikötések, az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat egyes pontjai (pl.: cookie).

Amennyiben jelen ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak.

A jelen ÁSZF rendelkezéseit a Növénysuli a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. A Növénysuli az érvényességi dátumok megjelölésével fenn hagyja a www.novenysuli.hu weboldalon a korábban érvényre lépett, és a változtatásokat követően hatályos ÁSZF-et is. Az adott megrendelésre mindig a megrendelés leadásakor érvényben lévő ÁSZF vonatkozik.

 


Szerzői jogok

 

A Növénysuliban található tartalmakat és termékeket mi tervezzük, gyártjuk, tesszük közzé, forgalmazzuk (jogtulajdonos: Babi Alkotóközpont Kft.). Ez vonatkozik a weboldal tartalmaira, a Növénysuli Magazinra, az általunk gyártott termékekre és a képzésekre is. Másoktól kizárólag idézve, szükség esetén engedélyt kérve veszünk át tartalmakat.

A Növénysuli weboldal tartalmait módosítás nélkül, az általunk létrehozott formájában, megoszthatja közösségi oldalakon. Kérjük, tüntesse fel forrásként: www.novenysuli.hu

A Növénysulitól kizárólag az írásos engedélyünkkel vehet át bármilyen tartalmat, hogyha weboldalán, vagy nyomtatott anyagban szeretné közzétenni, tovább szeretné szerkeszteni, módosítani, felhasználni, (stb.). Növénysuli képzéseinek szerkezetét, tartalmát, kizárólag írásos engedélyünkkel másolhatja, használhatja fel. A Növénysuli képzéseiről felvételt (fotó, videó, hang stb.) kizárólag írásos engedélyünkkel hozhat nyilvánosságra.

Hozzájárulásunkat kérheti e-mailben: iroda@novenysuli.hu és levélben: 3213 Atkár, Fő út 57. Miután hozzájárultunk ahhoz, hogy Ön átvegyen valamilyen tartalmat, kérjük, tüntesse fel forrásként a www.novenysuli.hu weboldalt.

Tilos olyan megoldás alkalmazása, amellyel a www.novenysuli.hu weboldal tartalmait engedélyünk nélkül szerkeszti.

Vonatkozó törvény: 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról.


A szerződés nyelve, formája

 

Az Általános Szerződési Feltételek nyelve magyar. Kizárólag a www.novenysuli.hu weboldalon tesszük közzé a hatályos, és a korábbi, hatályon kívül helyezett szerződési feltételeket, az érvényesség kezdetének megjelölésével. A szerződéseket nem iktatjuk.


A webáruház használata

 

A termék kiválasztása

A kategóriaválasztó segítségével tud eljutni az egyes termékekig. Pl.: Kategória: Kiadványok Termék: Józsa Miklós: Fenyők. A kategóriaoldalon kizárólag a termék neve és ÁFA-val növelt ára van feltüntetve. A termékre kattintva eljut a termékoldalra, ahol megtalálja a termék részletes leírását, a vásárlás szempontjából fontos adatait, nettó és bruttó árát, csomagolt termékek esetén a darabárat. Vásárlás esetén Önre a termék ÁFA-val növelt ára vonatkozik. Termékeinket képeken tudja megtekinteni. A képeken található dekorációs elemek nem képezik az ajánlat részét. A termék részletes leírásából minden esetben kiderülnek a termék tulajdonságai, azt kell figyelembe venni. A weboldal technikai hibájából adódó téves információkért felelősséget nem vállalunk.

 

Kosárba helyezés

A „Kosárba rakom” gombra kattintva kosárba teheti a termékeket, ez még nem minősül megrendelésnek.

 

A Kosár megtekintése és szerkesztése

Amennyiben a webáruház felső sávjában található kosár ikon fölé viszi az egeret, bele tud tekinteni a kosárba. Látja a termékek mennyiségét és árát, valamint tovább tud menni a kosárra vagy a pénztárra. Amennyiben egyszerre több böngészőoldalt használ, mindig nyomjon rá a frissítés gombra, hogy az aktuálisan kosárba tett termékek látszódjanak.

 

A kosarat a webáruház felső sávjában található kosár ikonra kattintva tudja megnézni és szerkeszteni. A kosárba tett termékek mennyiségét is tudja változtatni, (növelni vagy csökkenteni), és törölni is tudja a tételeket. A kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig szerkeszthető. Amennyiben egyszerre több böngészőoldalt használ, mindig nyomjon rá a frissítés gombra, hogy az aktuálisan kosárba tett termékek látszódjanak.

 

Pénztár

A kosárról tovább léphet a pénztárra a „Tovább a pénztárhoz” gomb lenyomásával. Ha Ön már regisztrált felhasználónk, akkor itt csak be kell lépnie, és máris látszódnak korábban megadott adatai. Amennyiben Ön új vásárlónk, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatait elkérjük. Az adatok megadása után Ön választhat szállítási és fizetési módot. A folyamat közben Ön bármikor módosíthatja adatait és a kosár tartalmát. A rendelés összesítésekor kérjük, ellenőrizze ismét a megadott információkat és kosara tartalmát. A megjegyzésben üzenetet írhat számunkra az adott megrendeléssel kapcsolatban

 

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

A rendelés véglegesítése előtt kérjük, olvassa el jelen ÁSZF-et, és a checkbox bepipálásával fogadja el (Tudomásul veszem és elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket és a rendeléssel járó fizetési kötelezettséget), e nélkül Ön nem tud rendelést leadni. A „Megrendelés” gombra kattintva Ön véglegesíti megrendelését.


Adatbeviteli hibák javítása

 

A megadott adatok valóságáért, pontosságáért Ön felel. Adatait pontosan adja meg, mert ezek alapján szállítunk, számlázunk, küldjük az igényelt Növénysuli Magazint, tartjuk Önnel a kapcsolatot a megrendelés teljesítése során. A megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van módosítani a korábban bevitt adatokat, ehhez kattintson a módosítás gombra, és javítsa az adatot. A megrendelés véglegesítésével Ön elfogadja, hogy téves, pontatlan adatbevitelből származó kárunkat Önre háríthatjuk; továbbá az Ön kárát nem vagyunk kötelesek megtéríteni.

Visszaigazoló üzenetünket minden esetben olvassa el és értelmezze a lehető legrövidebb időn belül. Amennyiben tévesen adott meg adatot, haladéktalanul vegye fel velünk a kapcsolatot a + 3630/3038050 telefonszámon, a megrendelés teljesítése előtt még van lehetőség javításra.

 


Rendelés feldolgozása

 

Önt megrendelése 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát 48 órán belül nem igazolja vissza a Növénysuli, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól. A webáruházon keresztül megrendelését Ön bármikor (0-24 h) leadhatja. A Növénysuli legkésőbb a megrendelés elküldését követő munkanapon, e-mailben igazolja vissza az ajánlatot. A Növénysuli munkatársai ezek után állnak neki a megrendelés feldolgozásának: ellenőrizzük, hogy készleten van-e az Ön által rendelt termék, összekészítjük, csomagoljuk és átadjuk logisztikai partnerünknek, aki eljuttatja Önhöz a csomagot.

 


Szállítás és fizetés

 

Folyamatosan fejlesztjük szolgáltatásainkat, hogy Önnek a lehető legkényelmesebb legyen a vásárlási folyamat. Az szállítási és fizetési lehetőségekkel kapcsolatban kérjük, olvassa el az aktuális tájékoztatót a www.novenysuli.hu weboldalon a Szállítás és fizetés pont alatt.

 

Az aktuális szállítási és fizetési információk jelen ÁSZF részét képezik.

 


Teljesítési határidő, tulajdonjog

 

A megrendelést raktáron levő termékek esetén többnyire a rendelés visszaigazolásától számított 5 munkanapon belül teljesítjük. Amennyiben Ön raktárkészleten nem lévő terméket választott, vagy egyéb okból kifolyólag nem tudjuk teljesíteni 5 munkanap alatt a megrendelést, e-mailben jelezzük ezt Önnek. A megrendelés teljesítési ideje miatt nem tartozunk Önnek kártérítési felelősséggel. Amennyiben Ön túlságosan hosszadalmasnak találja a teljesítési folyamatot, élhet az elállással.

Amennyiben valamilyen oknál fogva nem tudjuk teljesíteni az Ön rendelését, és Ön előre átutalással vagy bankkártyával fizetett, felvesszük Önnel a kapcsolatot az Ön által megadott elérhetőségek valamelyikén, és az Ön döntésének megfelelően helyettesítő termékkel teljesítjük a rendelést, vagy a teljes összeget visszautaljuk az Ön részére a lehető leghamarabb, maximum 5 munkanapon belül.

A megrendelt termékek tulajdonjoga a Növénysulinál marad egészen addig, amíg a megrendelés teljes összege kiegyenlítésre kerül.


Árak, eljárás hibás ár esetén

 

A Növénysuli webáruházban közzétett árak magyar Forintban értendők, 27% ÁFA-t tartalmaznak. Minden terméknél feltüntetjük a nettó és a bruttó árat, csomagban kínált termékek esetén a darabárat is. A gazdasági környezet változásai miatt árainkat időnként változtatnunk szükséges. Áremelést csak a gazdasági körülményeknek megfelelő mértékben végzünk.

A weboldal technikai hibájából adódó téves információkért, hibásan feltüntetett árért felelősséget nem vállalunk. Ebben az esetben tájékoztatjuk Vásárlóinkat az esetről és a Felek döntésétől függően a megrendeléseket semmisnek vesszük vagy teljesítjük az érvényben lévő adatokkal, árakkal.

Amennyiben a mi tevékenységünkből kifolyólag téves információ szerepel a Növénysuli weboldalán, a Növénysuli nem köteles a terméket a tévesen feltüntetett áron értékesíteni.  Egyedi döntés alapján: 1) teljesítjük a rendelést azon az áron, ahogyan Ön megrendelte; vagy 2) nagy értékű megrendelés esetén, tömeges megrendelés esetén, vagy az érvényben lévő ártól való jelentős (20% feletti) eltérés esetén a Növénysuli munkatársa felveszi Önnel a kapcsolatot, tájékoztatja Önt a tévedés tényéről és a valós árról, majd felajánlja Önnek a valós áron való szerződéskötést. Ez estben Ön dönt arról, hogy köt-e szerződést a valós áron.

 


Panaszügyintézés, jogérvényesítés

 

A kapcsolatfelvétel után azonnal, soron kívül foglalkozunk az Ön panaszával. Amennyiben lehetséges, azonnal megoldást javaslunk, feloldjuk a panaszos helyzetet.

levél: Babi Alkotóközpont Kft., 3213 Atkár, Fő út 57.

e-mail: info@novenysuli.hu

e-mail: iroda@novenysuli.hu

telefon: +3630/3038050

A panaszról minden esetben jegyzőkönyvet veszünk fel, melyet a panaszfelvételtől számított 5 munkanapon belül eljuttatunk Önhöz a megoldásjavaslattal, érdemi válasszal együtt. (A törvény szerint erre 30 napunk van, de mi fontosnak tartjuk Ügyfeleink elégedettségét, ezért a lehető legrövidebb idő alatt feloldjuk a panaszos helyzeteket.)

Az Ön panaszáról készült jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát kötelesek vagyunk azonosítószámmal ellátni, 5 évig megőrizni, és kérésükre az ellenőrző hatóságoknak bemutatni. A jegyzőkönyv sablonját Ön szerkeszthető formátumban, és PDF-ben is letöltheti weboldalunkról.

Amennyiben valamilyen oknál fogva kénytelenek vagyunk elutasítani az Ön panaszát, részletesen indokoljuk azt. Panaszának elutasítása esetén Ön következő békéltető testületekhez fordulhat: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/

A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy Ön a Növénysulival közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra az illetékes testület, vagy az Ön erre irányuló kérelme alapján az Ön kérelmében megjelölt békéltető testület az illetékes.

A Növénysuli a békéltető testületi eljárásban köteles együttműködni, megjelenni.


Amennyiben a Növénysuli székhelye nem az eljárásban résztvevő békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

  1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét
  2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét
  3. az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését
  4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
  5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
  6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor
  7. a testület döntésére irányuló indítványt
  8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.


Amennyiben a Fogyasztó és a Növénysuli között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

 


Adatvédelem

 

Folyamatosan fejlesztjük szolgáltatásainkat, hogy az Ön adatait a lehető legbiztonságosabban kezeljük. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatban kérjük, olvassa el a www.novenysuli.hu honlapon közzétett hatályos Adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozatot.

A hatályos Adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozat jelen ÁSZF részét képezi.

 


Garancia és visszaküldés (elállás), szavatosság

 

A Növénysulinál felelősséget vállalunk termékeink és szolgáltatásaink kifogástalan minőségéért. Garanciával, visszaküldéssel és szavatossággal kapcsolatban kérjük, olvassa el a www.novenysuli.hu honlapon közzétett hatályos Garanciára és visszaküldésre vonatkozó szabályzatot.

A Garanciára és visszaküldésre vonatkozó hatályos szabályzat jelen ÁSZF részét képezi.

 


Vis maior

 

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: baleset és következményei, szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb. 

 


A szerződés megszűnése

 

Vis maior esetén, hogyha a Felek 60 napig nem tudják felvenni egymással a kapcsolatot egyik elérhetőségen sem, a szerződés automatikusan megszűnik. Ebben az esetben később egyik fél sem léphet fel követeléssel a másik felé.

A Növénysuli fenntartja magának a jogot, hogy elálljon a szerződéstől, és/vagy jogi úton érvényesítse érdekeit, amennyiben a Vásárló/Fogyasztó vagy közeli hozzátartozója zaklatja vagy rágalmazza, vagy korábban bármikor zaklatta vagy rágalmazta a Növénysuli valamelyik munkatársát; vagy a Vásárló zavarja az üzletmenetet; vagy a Növénysuliról valótlan információkat terjeszt, tesz közzé nyilvánosan; vagy információkat tesz közzé a Növénysuli vagy valamelyik munkatársa nevében.

 

Vonatkozó törvények különösen:

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 222. § (1) 226. § (1)

1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról